Eğitim Teknolojisi konuşmaları 3Tüm Etkinlikler

Eğitim Teknolojisi Konuşmaları kapsamında,  03  Nisan Cuma günü   C-210 no'lu BÖTE bölümü seminer salonunda Mazlezya Maleka Teknik Üniversitesi Öğretim Teknolojisi Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Sazilah SALAM'ın "MOOC, Massive Open Online Courses" başlıklı sunumu olacaktır. Başlangıç saati 11:00 olarak belirlenmiştir.