BOLOGNA Ders Problemleri 2 (Yeni_Acil_Önemli)Tüm Duyurular
17
TEM

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Bologna eğitim planı değişikliğinden kaynaklanan sorunlar ile ilgili elektronik ortamdan alınan dilekçeler Dekanlığımızın isteği doğrultusunda tek bir format biçimine getirilmiş ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Konu ile ilgili aşağıdaki metni okuyarak gerekli işlemin yapılması gerekmektedir.

 

47 Ülkenin katılımı ile Avrupa’da Ortak Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen Bologna süreci kapsamında bir süredir üniversitemiz bünyesinde de devam ettirilen çalışmalar neticesinde tüm öğrencilerimizin Bologna öğretim planına intibakı yapılmıştır. Ancak yapılan bu intibaklar, oluşturulan standart şablonlara göre yapıldığından birçok öğrencimiz bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 

 

İntibaklarda oluşan sorunların öğrenciler arasında farklılık göstermesinden dolayı sorunların öğrenci bazlı giderilmesi en sağlıklı yol olarak görülmektedir. Bu çerçevede ekte verdiğimiz itiraz dilekçesi formatı oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin intibaklarının zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, ekte verilen dilekçenin titiz bir şekilde doldurularak bölüm sekreterliğine 31 Temmuz 2014 gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Dilekçelerde eksik ve hatalı bilginin olmaması oldukça önemlidir.

 

NOTLAR

1. Dilekçeler ıslak imzalı olarak bölüm sekreterliğine ulaştırılacaktır. Bizzat veya bir tanıdık yolu ile olabileceği gibi şehir dışında olan öğrencilerimiz normal posta/kargo yolu ile de dilekçelerini bölüm sekreterliğine ulaştırabilir.

2. Hatalara neden olacağı düşünülerek Faks veya e-posta yolu ile dilekçe kabul edilmeyecektir.

3. Dilekçeye sistemden alınmış güncel transkript ve USIS' te öğrencinin aldığı dersler menüsünde görülen ders listesi  eklenecektir.

Ek : Bologna intibak itiraz dilekçesi